1

 

Prezentujemy zdjęcia projektów zaliczeniowych autorstwa słuchaczy kierunku Scenografia i Kostiumografia w Warszawie, będących podsumowaniem ich pracy podczas pierwszego semestru.

 

 

 

 

 

W drugim semestrze na słuchaczy czekają nowe wyzwania, m.in.: zajęcia plenerowe z Podstaw Filmu i Fotografii, zajęcia w Galerii Sztuki i Teatrze Oratorium a także udział w przygotowaniu scenografii i kostiumografii drobnych etiud aktorskich słuchaczy kierunku Aktorstwo.
Życzymy wszystkim dalszej, owocnej pracy oraz zdobycia kolejnych, cennych doświadczeń i umiejętności.