Zarezerwuj miejsce online!

CZYTAJ WIĘCEJ
Pierwszy semestr nauki gratis!

Pierwszy semestr nauki gratis!

realizacja-dzwieku
 

Zawód: TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Ilość godzin: 700

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 
Oferta Dwuletniej Szkoły Realizacji Nagrań adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu oraz profesjonalnych umiejętności w zakresie realizacji nagrań .
W szkole uczą doświadczeni wykładowcy, specjaliści z branży. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań. Słuchacze mają zagwarantowany dostęp do  profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Praktyki  zawodowe odbywają się m.in. w telewizji, rozgłośniach radiowych i firmach producenckich. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wykonywania montażu materiału dźwiękowego; przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego; rejestrowania materiału dźwiękowego; wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego; wykorzystania systemu MIDI.
Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.
 
Słuchacze mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: realizacja nagrań dźwiękowych i montaż dźwięku oraz uzyskania tytułu technika realizacji nagrań.

 

Program nauczania:

 • Język angielskiPodstawy realizacji nagrań i nagłośnień.
 • Rejestrowanie, miksowanie, przetwarzanie, archiwizacja dźwięku.
 • Język angielski zawodowy w realizacji dźwięku.
 • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI.
 • Podstawy przedsiębiorczości.
 • Kompetencje personalne i społeczne. Organizacja pracy małych zespołów.
 • BHP w Realizacji nagrań.
 • Praktyka zawodowa.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • zajęcia w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań,
 • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
 • duża ilość zajęć praktycznych,
 • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

 

Co po zakończeniu nauki?
Absolwenci szkoły mogą zdawać egzaminy dające uprawnienia w zawodzie technik realizacji nagrań.
Po ukończeniu szkoły mogą prowadzić własną działalność oraz podjąć pracę przy realizacji nagrań i montażu dźwięku m.in.: w  radio, telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych, przy organizacji  imprez i festiwali.

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 310 zł x 18 m-cy. Pierwszy semestr gratis!
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - legitymacja
 • - zaświadczenia do ZUS,
 • - dświadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • - egzaminy semestralne
 • - egzaminy poprawkowe
 • - egzaminy zawodowe z kwalifikacji AUD.08 i AUD.09
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.