Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce online!

CZYTAJ WIĘCEJ
Pierwszy semestr nauki gratis!

Pierwszy semestr nauki gratis!

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs zakończony!

Konkurs zakończony!

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nadesłały do nas swoje prace.

CZYTAJ WIĘCEJ
produkcja filmowa

 

 

Zawód: ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Ilość godzin: 700

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Dwuletnia Szkoła Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej to atrakcyjna oferta dla osób o predyspozycjach organizatorskich, zainteresowanych zdobyciem wyjątkowego zawodu i ,w przyszłości, pracą na planie filmowym lub telewizyjnym. Program zajęć obejmuje  przedmioty, które przygotowują słuchaczy  do  planowania, kosztorysowania, koordynowania i rozliczania produkcji filmowej i telewizyjnej. Słuchacze nabywają również umiejętności w zakresie współpracy m.in.: z reżyserami, scenarzystami, operatorami, montażystami, scenografami, realizatorami obrazu i dźwięku. Kadrę wykładowców stanowi grupa doświadczonych praktyków, z których większość pracuje na co dzień na planach filmowych, w firmach producenckich i dużych stacjach telewizyjnych.
 
 
Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

 

Program nauczania obejmuje m.in. poniższe przedmioty:

 • Język angielski zawodowy.
 • Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej.
 • Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej.
 • Kompetencje personalne i społeczne; organizacja pracy małych zespołów.
 • Komputerowe wspomaganie prosesu planowania i organizacji filmowej i telewizyjenej.
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.
 • Produkcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna.
 • Podstawy przedsiębiorczości.
 • BHP.
 • Praktyka zawodowa.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • praktyki zawodowe,
 • atrakcyjny program nauczania,
 • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje dotyczące kadry można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.


Co po zakończeniu nauki?

Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych, przy organizacji imprez i festiwali.

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 310 zł x 24  m-ce
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - legitymacja,
 • - zaświadczenia do ZUS,
 • - świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • - egzaminy semestralne,
 • - egzaminy poprawkowe,
 • - egzaminy zawodowe z kwalifikacji st.09.
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.