Zarezerwuj miejsce online!

CZYTAJ WIĘCEJ
Pierwszy semestr nauki gratis!

Pierwszy semestr nauki gratis!

Realizacja światła
 

 

Specjalność: REALIZACJA OŚWIETLENIA

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Ilość godzin: 220

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Roczne Studium Realizacji Oświetlenia to atrakcyjna propozycja dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji oświetlenia dla szeroko rozumianej branży estradowej i eventowej ( koncerty, teatry, pokazy mody, imprezy taneczne, imprezy sportowe itp.). Zajęcia mają  charakter praktyczny. Prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, m.in. realizatorów oświetlenia oraz ekspertów od efektów scenicznych. Program studium obejmuje kompleksowe zagadnienia związane z projektowaniem i obsługą oświetlenia i oprawy wizualnej podczas imprez plenerowych  oraz we wnętrzach zamkniętych. Słuchacze zdobywają również kompetencje w zakresie  planowania pracy, współpracy z zespołem oraz prawidłowego posługiwania się dokumentacją techniczną .

 
Słuchacze Rocznego Studium Realizacji Oświetlenia, po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych, otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

 

Program nauczania:

 • Teoria filmu i światła filmowego.
 • Technika oświetleniowa.
 • Technika prądu i zasilania.
 • Światło w plenerze, studiu i wnętrzach naturalnych.
 • Projektowanie oprawy wizualnej i oświetlenia.
 • Realizacja aranżacji świetlnej w synchronizacji z muzyką / występem scenicznym.
 • Podstawy efektów komputerowych - Mix wizualizacji.
 • Obsługa efektów scenicznych.
 • Warsztat - projekt dyplomowy indywidualny / grupowy.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych realizatorów oświetlenia oraz ekspertów od efektów scenicznych,
 • autorski program nauczania - warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
 • zajęcia w specjalistycznych pracowniach,
 • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

 

Co po zakończeniu nauki?
Absolwenci mogą prowadzić własną działalność  oraz podjąć pracę m.in. w agencjach koncertowych , agencjach evetowych, teatrach, klubach muzycznych, firmach organizujących oświetlenie.

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 310 zł x 12 m-cy
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN
 • - dyplom w języku polskim i angielskim
 • - test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej)
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.