DWULETNIA SZKOŁA REALIZACJI DŹWIĘKU

DWULETNIA SZKOŁA REALIZACJI DŹWIĘKU

50 % rabatu w pierwszym semestrze nauki!

CZYTAJ WIĘCEJ
organizacja rozrywki
 
 

 

 

Specjalność: ORGANIZACJA IMPREZ ROZRYWKOWYCH

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 1 rok szkolny

Ilość godzin: 220

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Roczne Studium Organizacji Imprez Rozrywkowych ROE  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejetności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie organizacji imprez. Krótka forma ( jeden rok szkolny) szkolenia przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

 

Słuchacze Rocznego Studium  Organizacji Imprez Rozrywkowych, po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom  ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

 

Program nauczania obejmuje m.in. poniższe przedmioty:

 • Prawne aspekty organizacji imprez
 • Rodzaje imprez rozrywkowych
 • Tworzenie i realizacja projektu imprezy
 • Promocja i PR imprez rozrywkowych
 • Finansowe aspekty organizacji imprez rozrywkowych
 • Warsztaty - projekt dyplomowy

Dlaczego warto nas wybrać?

 • zajęcia z fachowcami zajmującymi się organizacją  imprez,
 • autorskie programy nauczania - warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
 • cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

 

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

 

Co po zakończeniu nauki?
Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. w branży muzycznej i reklamowej, przy produkcji telewizyjnej i teatralnej.

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 260 zł x 12 m-cy
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
 • - dyplom w języku polskim i angielskim,
 • - test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.