DWULETNIA SZKOŁA REALIZACJI DŹWIĘKU

DWULETNIA SZKOŁA REALIZACJI DŹWIĘKU

50 % rabatu w pierwszym semestrze nauki!

CZYTAJ WIĘCEJ

taniec baner

 

 

Specjalność: TANIEC

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 1 rok szkolny

Ilość godzin: 220

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Roczne Studium Tańca ROE  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie tańca. Krótka forma ( jeden rok szkolny) szkolenia przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

 

Słuchacze Rocznego Studium  Tańca po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

 

Program nauczania:

 • Taniec standardowy
 • Metodyka prowadzenia zajęć tanecznych
 • Podstawy choreografii
 • Trening ogólnorozwojowy dla tancerzy
 • Podstawy performansu i improwizacji w tańcu
 • Nowoczesne formy taneczne
 • Taniec współczesny
 • Warsztat - projket dyplomowy

Dlaczego warto nas wybrać?

 • u nas masz szansę zdobyć doświadczenie sceniczne,
 • autorskie programy nauczania - warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
 • cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.


Co po zakończeniu nauki?

Nasi absolwenci mogą pracować w  instytucjach kulturalnych, w charakterze instruktora lub choreografa oraz realizować się w samodzielnej pracy.

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 260 zł x 12 m-cy
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
 • - dyplom w języku polskim i angielskim,
 • - test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.