Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce online!

CZYTAJ WIĘCEJ
Pierwszy semestr nauki gratis!

Pierwszy semestr nauki gratis!

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs zakończony!

Konkurs zakończony!

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nadesłały do nas swoje prace.

CZYTAJ WIĘCEJ

taniec baner

 

 

Specjalność: TANIEC

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Ilość godzin: 220

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Roczne Studium Tańca ROE to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią. Krótka forma (jeden rok szkolny) nauki przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.
Oferta skierowana jest do osób, których pasją jest taniec, zainteresowanych pogłębieniem umiejętności w zakresie różnych technik tanecznych oraz zdobyciem kompetencji w obszarze choreografii i pedagogiki tańca. Zajęcia mają charakter praktyczny. Prowadzone są przez doświadczonych tancerzy, choreografów oraz pedagogów tańca i baletu.
Słuchacze Rocznego Studium Tańca po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

 

Program nauczania:

 • Taniec klasyczny z elementami baletu.
 • Metodyka prowadzenia zajęć tanecznych.
 • Podstawy choreografii.
 • Trening ogólnorozwojowy dla tancerzy.
 • Podstawy performansu i improwizacji w tańcu.
 • Nowoczesne formy taneczne.
 • Taniec współczesny.
 • Warsztat - projekt dyplomowy.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • profesjonalna, doświadczona  kadra,
 • odpowiednia baza dydaktyczna dostosowana do specyfiki kierunku,
 • autorski program nauczania - warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
 • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.


Co po zakończeniu nauki?

Nasi absolwenci mogą pracować w  instytucjach kulturalnych, w charakterze instruktora lub choreografa oraz realizować się w samodzielnej pracy.

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 260 zł x 12 m-cy
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
 • - dyplom w języku polskim i angielskim,
 • - zaliczenia (obrona pracy dyplomowej).
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.