DWULETNIA SZKOŁA REALIZACJI DŹWIĘKU

DWULETNIA SZKOŁA REALIZACJI DŹWIĘKU

50 % rabatu w pierwszym semestrze nauki!

CZYTAJ WIĘCEJ
wizaz
 

 

Specjalność: WIZAŻ I STYLIZACJA

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 1 rok szkolny

Ilość godzin: 220

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 
Roczne Studium Wizażu i Stylizacji ROE  to atrakcyjna propozycja kształcenia w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie wizażu i stylizacji. Krótka forma ( jeden rok szkolny) szkolenia przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.
 

Słuchacze Rocznego Studium Wizażu i Stylizacji, po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszytskich przedmiotów realizowanych w ramach zajęćwraz z ilością godzin.

 

Program nauczania:

 • Rysunek żurnalowy
 • Makijaż – style i techniki
 • Stylizacja fryzur
 • Historia mody i stylu
 • Warsztaty stylisty
 • Podstawy kosmetologii
 • Fotografia modowa
 • Kreowanie wizerunku

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • zajęcia z doświadczoną kadrą pedagogów i artystów,
 • zajęcia w profesjonalnych pracowniach,
 • autorskie programy nauczania - warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
 • cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku,

 

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

 

Co po zakończeniu nauki?
Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. w salonach urody, teatrach i telewizji, czy przy pokazach mody.

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 290 zł x 12 m-cy
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN
 • - dyplom w języku polskim i angielskim
 • - test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej)
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.