Zarezerwuj miejsce online!

Zarezerwuj miejsce online!

CZYTAJ WIĘCEJ

Placówki Szkół Artystycznych ROE we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Katowicach co rocznie organizują bliskie spotkania ze sztuką. To wydarzenie promujące młodych artystów i ich twórczość, w którym każdy uczestnik ma szansę wyjść na scenę i zaprezentować większej publiczności swoją twórczość.

 

Scena Artystyczna - fotoreportaże:

Rok 2017: Wrocław   Warszawa

Rok 2016: Wrocław   Poznań  Warszawa