Zarezerwuj miejsce on-line!

Zarezerwuj miejsce on-line!

CZYTAJ WIĘCEJ
BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

CZYTAJ WIĘCEJ
O przyjęciu do szkół i studium prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
 

W roku 2016/2017 nie organizujemy naboru zimowego. Nowa oferta z propozycjami na rok 2017/2018 pojawi się na wiosnę.

 
Zapraszamy!
 
 
 
 

Wymagane dokumenty do studium rocznego i dwuletniego
(poza kierunkami; Organizacji Imprez Rozrywkowych, Scenopisarstwo, Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej):

Podanie o przyjęcie do studium  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
Kserokopia dowodu osobistego  
2 zdjęcia  
   
 

Wymagane dokumenty do studium Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Studium Realizacji Dźwięku

Podanie o przyjęcie do studium  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
Kserokopia dowodu osobistego  
2 zdjęcia  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w sekretariacie ROE  

 

Wymagane dokumenty do studium Organizacji Imprez Rozrywkowych oraz studium Scenopisarstwa

Podanie o przyjęcie do studium  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa maturalnego  
Kserokopia dowodu osobistego  
2 zdjęcia  
   

 

 

Sprawdź cennik


Zapoznaj się z FAQ