DWULETNIA SZKOŁA REALIZACJI DŹWIĘKU

DWULETNIA SZKOŁA REALIZACJI DŹWIĘKU

50 % rabatu w pierwszym semestrze nauki!

CZYTAJ WIĘCEJ
O przyjęciu do Rocznego Studium oraz Dwuletniej Szkoły prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
 
Zapraszamy!

 

 
 
 

Wymagane dokumenty do Rocznego Studium i Dwuletniej Szkoły
(poza kierunkami: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Realizacja Dźwięku)

Podanie o przyjęcie do Rocznego Studium / Dwuletniej Szkoły  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
2 zdjęcia  
 

Wymagane dokumenty na kierunki: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Realizacja Dźwięku

Podanie o przyjęcie do Dwuletniej Szkoły  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
2 zdjęcia  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w sekretariacie ROE  

 

 

Sprawdź cennik


Zapoznaj się z FAQ