Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnie wolne miejsca!

ZAREZERWUJ MIEJSCE ONLINE!

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs zakończony!

Konkurs zakończony!

CZYTAJ WIĘCEJ
GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

CZYTAJ WIĘCEJ
KURS

KURS "Self-Tape i elementy aktorstwa ekranowego - czyli tworzenie materiałów wideo na potrzeby castingów"

Zajęcia online!

CZYTAJ WIĘCEJ
fb eis pop
 
 
Znamy już wyniki konkursu organizowanego przez Szkoły Artystyczne ROE wspólnie z magazynem "Estrada i Studio".

 

 

 

 

24.09.2018

Pierwsze miejsce w konkursie przyznane zostało Panu Wojciechowi Winsławskiemu, drugie miejsce zajął Pan Karol Szot.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje dotyczące nagrodzonych prac - zobacz

______________________________________________________________________________________

17.09.2018

W piątek (14.09.2018 r.) zakończył się termin przesyłania zgłoszeń do konkursu jaki realizujemy wspólnie z miesięcznikiem Estrada i Studio.
Serdecznie dziękujemy za przesłane zgłoszenia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach październikowego wydania miesięcznika Estrada i Studio (10/2018) oraz dwa tygodnie przed ukazaniem się miesięcznika - na stronie www.eis.com.pl

 ____________________________________________________________________________________

 

ZASADY KONKURSU - Sprawdź

 

NAGRODY W KONKURSIE
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma w nagrodę możliwość bezpłatnej nauki w Dwuletniej Szkole Realizacji Dźwięku, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Edukacji. Zwycięzca konkursu ma prawo wyboru miejsca swojej nauki w następujących miastach: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice.
Dla zdobywcy drugiego miejsca przeznaczona jest nagroda w postaci rabatu w wysokości 20% na naukę realizacji dźwięku w Dwuletniej Szkole Realizacji Dźwięku, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Edukacji.
Zdobywca drugiego miejsca ma prawo wyboru miejsca swojej nauki w następujących miastach: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice.

Nagrodę (bezpłatną naukę i rabat) należy wykorzystać tylko w tegorocznej w rekrutacji 2018/2019.

Konkurs trwa do 14 września 2018 r.

REGULAMIN I ZASADY KONKURSU - zobacz

 

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie i życzymy powodzenia :)

 

 

Szkoła Realizacji Dźwięku ROE
prowadzona przez Regionalny Ośrodek Edukacji, to atrakcyjna forma nauczania w systemie zaocznym, pozwalająca zdobyć profesjonalne umiejętności w zakresie technologii realizacji dźwięku, jego montażu i emisji. Przygotowuje do pracy przy programach radiowych i telewizyjnych, do realizacji transmisji na żywo i udźwiękowiania filmów animowanych. W Szkole uczą doświadczeni wykładowcy, a słuchacze mają zagwarantowany dostęp do profesjonalnego sprzętu, zajęć w telewizji, rozgłośniach radiowych i firmach producenckich. Najlepsi z pewnością zostaną zauważeni przez potencjalnych pracodawców. Bez względu na to, ile masz lat, możesz zdobyć nowe umiejętności, rozwinąć się i nawiązać ciekawe kontakty. Osoby kończące naukę w szkole mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych - montaż dźwięku i realizacja nagrań oraz uzyskania tytułu zawodowego:
TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU
Rekrutacja prowadzona jest w 4 miastach: Wrocław, Poznań, Warszawa i Katowice. Nauka trwa 2 lata i po tym czasie można już podjąć pracę w zawodzie.
Informacje programowe, związane z kierunkiem, znajdują się na stronie: www.szkolyartystyczne.roe.pl (zakładka ‘kierunki nauczania’). Ogólne adresy to: www.roe.pl oraz www.facebook.com/szkolyartystyczneroe.
------------------------------------------------------------------------------------------ NAGRODY W KONKURSIE
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma w nagrodę możliwość bezpłatnej nauki w Dwuletniej Szkole Realizacji Dźwięku, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Edukacji. Nauka odbywa się w 4 miastach: Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Katowicach, a zwycięzca Konkursu ma prawo wyboru miejsca swojej nauki.
Dla zdobywcy drugiego miejsca przeznaczona jest nagroda w postaci rabatu w wysokości 20% na naukę realizacji dźwięku w Dwuletniej Szkole Realizacji Dźwięku, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Edukacji. Nauka odbywa się w 4 miastach: Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Zwycięzca Konkursu ma prawo wyboru miejsca swojej nauki.
Nagrodę (bezpłatną naukę i rabat) należy wykorzystać tylko w tegorocznej w rekrutacji 2017/2018. ZASADY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział tylko te osoby, które w dniu 1 września 2017 roku będą miały ukończone 18 lat.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 15 września 2017 roku (nie decyduje data stempla pocztowego) przesłać pracę konkursową na adres: Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Ruska 47/48a, lok.6, 50-079 Wrocław, z dopiskiem "Konkurs ROE/EiS".
3. Jako pracę konkursową uważa się samodzielnie przygotowane (zarejestrowane, zrealizowane, zmiksowane) nagranie wielośladowe audio o charakterze muzycznym. Stylistyka i forma artystyczna prac jest dowolna. Pracy musi towarzyszyć opis zawierający wykaz wykorzystanych narzędzi oraz zakres wykonanych czynności. Uczestnicy mają wolną rękę, jeśli chodzi o formę opisu – jedynymi warunkami są: czytelność i zgodność ze stanem rzeczywistym. Dopuszcza się prace, w których wykorzystano nie tylko nagrane głosy, instrumenty i dźwięki, ale również materiał audio pochodzący z ogólnie dostępnych źródeł, w tym pętle, sample, banki brzmień itp.
4. Materiał użyty do stworzenia pracy nie może być wykorzystany bez wiedzy i zgody jego prawnego właściciela. W przypadku użycia materiałów ogólnie dostępnych ich wykorzystanie musi się odbyć w zgodzie z warunkami licencji, na jakiej są one rozpowszechniane. Obowiązek potwierdzenia legalności wykorzystanych materiałów spoczywa na osobie zgłaszającej swą pracę do Konkursu.
5. Praca powinna być dostarczona na płycie CD/DVD, w postaci jednego pliku dźwiękowego w formacie WAV o parametrach nie niższych niż 16 bitów/44,1 kHz. Jeśli na nośniku znajdzie się więcej niż jeden plik WAV, wówczas oceniony zostanie tylko plik, którego nazwa będzie pierwsza w kolejności alfabetycznej. Nie przyjmujemy prac przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej ani znajdujących się pod jakimkolwiek adresem internetowym.
6. Do pracy na płycie CD/DVD należy dołączyć ORYGINALNY (wycięty z magazynu Estrada i Studio 09/2017), czytelnie wypełniony i podpisany kupon. Prace nadesłane bez kuponu lub z kuponem zawierającym niepełne dane nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Zalecane jest dołączenie aktualnego zdjęcia osoby biorącej udział w Konkursie (w formie tradycyjnej lub jako plik graficzny na płycie zawierającej pracę konkursową). Jeśli autor pracy zostanie zwycięzcą konkursu lub znajdzie się w gronie osób wyróżnionych, wówczas zdjęcie to może być wykorzystane w artykule towarzyszącym ogłoszeniu wyników. Przysłanie zdjęcia jest traktowane jako zgoda na jego jednorazową, nieodpłatną publikację na łamach magazynu Estrada i Studio. Jeśli zachodzi konieczność wskazania autora zdjęcia, wówczas obowiązek dołączenia stosownej informacji spoczywa na osobie zgłaszającej pracę na Konkurs.
8. Prace konkursowe oceni Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Edukacji oraz Redakcji magazynu Estrada i Studio. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane takie elementy, jak użycie interesujących technik realizacji, miksu lub masteringu materiału dźwiękowego, jakość techniczna finalnego nagrania oraz kreatywność w zakresie rejestracji/realizacji. Dołączony opis zawierający wykaz wykorzystanych narzędzi i zakres wykonanych czynności zostanie wykorzystany przez Jury jako materiał ułatwiający miarodajną ocenę pracy wykonanej przez uczestnika Konkursu.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu drukiem nastąpi w numerze październikowym (10/2017) magazynu Estrada i Studio oraz, dwa tygodnie przed ukazaniem się numeru, na naszym serwisie. WAŻNE!
Osoba, której zostanie przyznana nagroda o wartości powyżej 760zł jest zobowiązana zapłacić podatek tytułem podatku dochodowego nie później niż w dniu odebrania nagrody.
Nagrody zostaną wydane zwycięzcom przez Organizatora, po uprzednim upewnieniu się co do opłacenia przez laureatów odpowiedniej wysokości należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zapraszamy do udziału w naszym konkursie
i życzymy powodzenia :)