Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "LATO W ODCIENIACH CZERNI I BIELI". Czas trwania konkursu od 15 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.
Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej: https://szkolyartystyczne.roe.pl/konkurs-fotograficzny-lato-w-odcieniach-czerni-i-bieli a zdjęcia mogą być zgłaszane jedynie poprzez poniższy formularz. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 3 prace, w formacie JPG, o objętości nie przekraczającej 180kB. Maksymalne rozmiary zdjęcia to 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość a minimalne to 300 pikseli w każdym z wymiarów. Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, który jest dostępny tutaj.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 7 września 2020 r. na stronie internetowej organizatora.  

 

Uwaga, maksymalny rozmiar pliku: 180kB. Maksymalne rozmiary zdjęcia to 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość, a minimalne to 300 pikseli w każdym z wymiarów. Do formularza można dołączyć 1 zdjęcie (chcąc wysłać 3 zdjęcia należy przesłać 3 oddzielne folmularze).
Regulamin
Oświadczam, że : 1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu fotograficznego „LATO W ODCIENIACH CZERNI I BIELI” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji sp.z o.o. z siedzibą w Wrocławiu i akceptuję jego treść. 2. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław jako administratora danych , w zakresie podanym w formularzu konkursowym do celów realizacji i promocji konkursu fotograficznego „LATO W ODCIENIACH CZERNI I BIELI”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE) 2016/679 informujemy, że administratorem Pani/Pana Danych jest Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 1; przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie; w przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Pana/Pani dane będą przetwarzane w okresie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu zgodnie z regulaminem konkursu fotograficznego „LATO W ODCIENIACH CZERNI I BIELI”. 3. Zgłoszone przeze mnie do konkursu zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, ani powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną przeze mnie pracą. 4. Z chwilą dostarczenia Organizatorowi fotografii udzielam mu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej go do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com