Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego „ZWYKŁE NIEZWYKŁE”

  Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego „ZWYKŁE NIEZWYKŁE”

  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ‚ZWYKŁE NIEZWYKŁE’.

  Czas trwania konkursu od 12 sierpnia do 23 września 2019 r. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.
  Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej: https://szkolyartystyczne.roe.pl/konkurs-fotograficzny-zwykle-niezwykle

  a zdjęcia mogą być zgłaszane jedynie poprzez poniższy formularz. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 3 prace, w formacie JPG, o objętości nie przekraczającej 180kB.

  Maksymalne rozmiary zdjęcia to 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość a minimalne to 300 pikseli w każdym z wymiarów. 

  Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, który jest dostępny tutaj.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 27 września 2019 r. na stronie internetowej organizatora.

   

  Formularz zgłoszeniowy:

   

  {chronoforms5}ZWYKŁE_NIEZWYKŁE{/chronoforms5}