Informacje ogólne

  Informacje ogólne

  grafika do zakładki INfo ogólne POP

   

  Nasza oferta  adresowana  jest do wszystkich osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych rozwijaniem

  swoich pasji oraz zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji.

  Znajdą tu Państwo bogatą propozycję  kierunków artystycznych, których nauka odbywa się w Dwuletnich Szkołach, Rocznym Studium oraz Półrocznym Studium.

   

   

  Dwuletnie Szkoły

  prowadzone są w dwóch formach:
  – szkoły posiadające  uprawnienia szkoły publicznej, realizujące podstawy programowe MEN, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast : Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy.

  Słuchacze korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom jak słuchacze szkoły publicznej. Po zakończeniu edukacji otrzymują Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego – tytuł technika.

  Kierunki:  „Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej”, „Realizacja Nagrań”, „Realizacja Nagłośnień”.

   

  –  szkoły wpisane do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymują Dyplom ukończenia Szkoły Artystycznej (w języku polskim i angielskim) wydane przez Regionalny Ośrodek Edukacji.

  Kierunki:  „ Charakteryzacja” oraz „ Scenografia i Kostiumografia”.

   

   

  Roczne Studium
  Roczna forma kształcenia, która kończy się otrzymaniem dokumentu ( zaświadczenia) wydanego na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom  ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

  Kierunki: „ Aktorstwo”, „Grafika komputerowa”,  „Projektowanie mody”, „Aranżacja wnętrz”, „Taniec” , „Fotografia”, „Realizacja obrazu filmowego – Produkcja multimedialna”, „Realizacja Oświetlenia”.

   

   

  Półroczne Studium
  Słuchacze Półrocznego Studium , po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom  ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

  Kierunki: „ Organizacja eventów’, „Makijaż”.

   

   

  okNOWOCZESNA EDUKACJA

  Zajęcia prowadzimy  przy wykorzystaniu nowoczesnych programów nauczania. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku systematycznie wzbogacamy naszą ofertę. Przy naborze nie wprowadzamy limitu wieku – każdy czas jest dobry na zmiany, rozwój, nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych. Chcemy kształcić nie tylko kompetentnych odbiorców sztuki, ale przede wszystkim jej twórców i animatorów. Naszym Słuchaczom zapewniamy wysoki poziom nauczania – świadomie dobierając wykładowców oraz profesjonalne narzędzia pracy. Zajęcia w ramach kierunków artystycznych odbywają się m.in. w telewizji, radiu, agencjach castingowych, firmach producenckich. Od początku nauki umożliwiamy konfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką.
   

  okPERSPEKTYWY NA RYNKU PRACY

  Rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, firmy producenckie, agencje reklamowe, wytwórnie płytowe, studia dźwiękowe, teatry i ośrodki sztuki – to zaledwie część miejsc, w których nasi absolwenci mogą spełniać się zawodowo i łączyć pracę z ich pasją. We wszystkich dziedzinach związanych z kulturą, sztuką i rozrywką jest ogromne zapotrzebowanie na kompetentnych, zaangażowanych, utalentowanych, otwartych ludzi – takie predyspozycje otwierają możliwości podjęcia pracy niemal w każdym miejscu na świecie.