„KAŻDY JEST TWÓRCĄ” – PODSTAWY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

  „KAŻDY JEST TWÓRCĄ” – PODSTAWY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

  „Dobry design jest oczywisty. Świetny design jest niewidoczny” – Joe Sparano

   

  Adresaci warsztatów
  Szkolenie jest adresowane praktycznie do wszystkich pracowników wytwarzających dokumentację biurową lub proste projekty graficzne.

   

  Cele warsztatów
  •    uświadomienie sobie, że dzisiaj prawie każdy jest twórcą i odpowiada za część przekazu graficzno-tekstowego firmy, instytucji;
  •    poznanie podstawowych zasad przy projektowaniu form przekazu graficzno-tekstowego;
  •    zapoznanie się z popularnymi narzędziami wykorzystywanymi w projektowaniu graficznym;
  •    podniesienie wydajności pracy z edytorami tekstu;
  •    zwiększenie skuteczności przekazu graficzno-tekstowego.

   

  Program

  1. Anatomia informacji graficznej  

  • każdy jest twórcą;
  • wojny informacyjne;
  • forma, a treść;
  • trzy ważne pytania: Co? Po co? Jak?
  • percepcja: obraz, oko, mózg.

  2. Elementy formy 

  • rozmiar i orientacja;
  • kompozycja;
  • charakter;
  • kolor czy barwa?
  • typografia;
  • tło;
  • grafika, obrazy, zdjęcia.

  3. Współczesne media

  • druk
  • nternet
  • prezentacja

  4. Grafika wektorowa 

  • interface programu CorelDRAW albo Adobe Illustrator;
  • obiekty podstawowe i złożone;
  • kontur i wypełnienie;
  • edycja i podstawowe transformacje;
  • ćwiczenia: „Logo”, „Wizytówka”, „Baner”

  5. Grafika rastrowa  

  • interface programu Adobe Photoshop albo GIMP;
  • pozyskiwanie obrazów;
  • przycinanie, skalowanie;
  • narzędzia podstawowe (pędzel, gumka, narzędzie z farbą, stempel);
  • narzędzia korekcyjne (rozmycie, wyostrzenie, smużenie, ściemnienie, rozjaśnienie, nasycenie)
  • selekcja i warstwy
  • filtry
  • ćwiczenie „Korekta zdjęcia twarzy”

  6. Ćwiczenia z tekstem (wybrane elementy)   

  • style;
  • tabele i tabulatory;
  • żywa pagina.

  7. Grafika 3D 

  •  interface programu Blender;
  • wprowadzenie do modelowania 3D;
  • ćwiczenie „Wizualizacja budynku”.

  Metody prowadzenia warsztatów:
  Kreatywne warsztaty z wykorzystaniem stanowisk komputerowych wyposażonych w oprogramowanie biurowe i graficzne.

   

  Prowadzący:
  Wieloletni współpracownik – freelancer – agencji reklamowych i wydawnictw. Od kilku lat dzielący się wiedzą z zakresu grafiki i multimediów. Zawodowo związany m.in. z Uczelnią Jana Wyrzykowskiego, Regionalnym Ośrodkiem Edukacji oraz Strefą Edukacji Twórczej „Kontury Kultury”.

   

  Czas trwania warsztatów: 16 godzin dydaktycznych – wersja rozszerzona

   

  Cena warsztatów: 700 zł /brutto/
  Cena obejmuje: zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, materiały szkoleniowe

   

  Termin i miejsce szkolenia:

  23 – 24 czerwca 2018: Wrocław, ul. H. Bosaka 21