Charakteryzacja

  Zawód: PLASTYK
  Specjalność: Techniki scenograficzne
  Specjalizacja: Charakteryzacja i wizaż
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
  Ilość godzin: 600
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

  Dwuletnia Szkoła Charakteryzacji to atrakcyjna propozycja dla osób kreatywnych, posiadających predyspozycje plastyczne, zainteresowanych w przyszłości pracą na planie filmowym, w teatrze, czy w branży reklamowej. Zajęcia prowadzone są przez fachowców posiadających wieloletnie, praktyczne doświadczenie. Słuchacze w trakcie nauki korzystają z profesjonalnych kosmetyków i materiałów do charakteryzacji. Współpracują ze słuchaczami Rocznego Studium  Aktorstwa oraz Dwuletniej Szkoły Scenografii i Kostiumografii.
  Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Program nauczania:
  • Historia Sztuki (e-learning).
  • Rysunek i Malarstwo.
  • Podstawy Fotografii i Filmu (częściowo e-learning).
  • Projektowanie Multimedialne (częściowo e-learning).
  • Specjalność: Charakteryzacja i Wizaż
   – charakteryzacje filmowe i telewizyjne,
   – kreacja wizerunku.
  • Wizaż – Techniki i rodzaje makijażu.
  • Stylizacja Fryzur.
  • Metodyka pracy dyplomowej.

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, zajęcia praktyczne ( w studiu/ laboratorium komputerowym/pracowniach), przy zachowaniu reżimu sanitarnego, mogły odbywać się stacjonarnie.

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia z fachowcami z wieloletnim doświadczeniem teatralnym, filmowym, telewizyjnym i castingowym,
  • profesjonalne pracownie i kosmetyki,
  • autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE- Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. przy produkcji filmowej, telewizyjnej i teatralnej, w branży muzycznej, reklamowej i związanej z modą.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 390 zł x 24 m-ce

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenia do ZUS,
  dyplom ukończenia szkoły w języku polskim i angielskim
  egzaminy semestralne,
  egzaminy poprawkowe,
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.