Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

  Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

  Zawód: ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
  Ilość godzin: 700
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

  Dwuletnia Szkoła Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej  to atrakcyjna oferta dla osób o predyspozycjach organizatorskich, zainteresowanych zdobyciem wyjątkowego zawodu i ,w przyszłości, pracą na planie filmowym lub telewizyjnym. Program zajęć obejmuje  przedmioty, które przygotowują słuchaczy  do  planowania, kosztorysowania, koordynowania i rozliczania produkcji filmowej i telewizyjnej. Słuchacze nabywają również umiejętności w zakresie współpracy m.in.: z reżyserami, scenarzystami, operatorami, montażystami, scenografami, realizatorami obrazu i dźwięku. Kadrę wykładowców stanowi grupa doświadczonych praktyków, z których większość pracuje na co dzień na planach filmowych, w firmach producenckich i dużych stacjach telewizyjnych.

  Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

  Program nauczania:
  • Podstawy produkcji filmowej i telwizyjnej.
  • Planowanie produkcji filmowej i telewizyjnej.
  • Opracowywanie dokumentacji produkcji audiowizualnej i kosztorysu.
  • Organizowanie produkcji zgodnie z harmonogramem i wymogami jakośći artystycznej i technicznej.
  • Koordynacja prac związanych z postprodukcją i zakończeniem realizacji.
  • Podstawy przedsiębiorczości (e-learning).
  • Język angielski zawodowy (e-learning).
  • BHP (e-learning).
  • Praktyka zawodowa.

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, zajęcia praktyczne ( w studiu/ laboratorium komputerowym/pracowniach), przy zachowaniu reżimu sanitarnego, mogły odbywać się stacjonarnie.

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • praktyki zawodowe,
  • atrakcyjny program nauczania,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych, przy organizacji imprez i festiwali.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 410 zł x 24 m-ce

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  legitymacja,
  zaświadczenia do ZUS,
  świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  egzaminy semestralne,
  egzaminy poprawkowe,
  egzaminy zawodowe z kwalifikacji AUD.01
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.