Realizacja Nagłośnień

  Realizacja Nagłośnień

  Zawód: TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
  Ilość godzin: 700
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

  Oferta Dwuletniej Policealnej Szkoły Realizacji Nagłośnień adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu oraz profesjonalnych umiejętności w zakresie realizacji nagłośnień. W szkole uczą doświadczeni wykładowcy, specjaliści z branży. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań. Słuchacze mają zagwarantowany dostęp do profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Praktyki zawodowe odbywają się m.in.: w agencjach koncertowych i eventowych, instytucjach kultury, firmach producenckich.
  Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: konfigurowania systemów scenicznych; obsługiwania systemów scenicznych; konfigurowania systemów nagłośnieniowych; obsługiwania systemów nagłośnieniowych.

  Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

  Słuchacze mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: obsługa sceny i realizacja nagłośnień oraz uzyskania tytułu technika realizacji nagłośnień.

  Program nauczania:
  • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień (częściowo e-learning).
  • Zasady obsługi sceny.
  • Przygotowanie urządzeń oraz oprogramowania do obsługi sceny.
  • Konfiguracja sceny.
  • Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia.
  • Integracja systemów nagłośnieniowych z zewnętrznymi systemami scenicznymi.
  • Instalacja i korekta systemów nagłośnieniowych.
  • Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning).
  • Język angielski zawodowy (e-learning).
  • Podstawy przedsiębiorczości (e-learning).
  • Praktyka zawodowa.

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, zajęcia praktyczne ( w studiu/ laboratorium komputerowym/pracowniach), przy zachowaniu reżimu sanitarnego, mogły odbywać się stacjonarnie.

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia w specjalistycznych pracowniach,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
  • duża ilość zajęć praktycznych,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą prowadzić własną działalność oraz podjąć pracę przy realizacji nagłośnień m.in.: przy organizacji imprez plenerowych, koncertów, spektakli teatralnych, imprez sportowych, w studiach nagrań.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena : 410 zł x 24 m-ce.

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  legitymacja
  zaświadczenia do ZUS,
  świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  egzaminy semestralne,
  egzaminy poprawkowe,
  egzaminy zawodowe z kwalifikacji AUD.06 i AUD.07
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.