Scenografia i Kostiumografia

  Scenografia i Kostiumografia

  Zawód: PLASTYK
  Specjalność: Techniki scenograficzne
  Specjalizacja: Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
  Ilość godzin: 600
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

  Dwuletnia Szkoła Scenografii i Kostiumografii to atrakcyjna propozycja adresowana do osób o predyspozycjach plastycznych, zainteresowanych w przyszłości pracą na planie filmowym, w teatrze, czy w branży reklamowej. Program nauczania w szkole obejmuje zarówno przedmioty skupiające się na projektowaniu scenografii jak i kostiumów. W ramach zajęć słuchacze współpracują ze słuchaczami Rocznego Studium Aktorstwa oraz Dwuletniej Szkoły Charakteryzacji.
  Jako projekt dyplomowy słuchacze przygotowują scenografię i kostiumy do etiudy aktorskiej lub autorski pokaz mody.

  Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Program nauczania:
  • Historia Sztuki (e-learning).
  • Rysunek, Malarstwo, Rzeźba.
  • Podstawy fotografii i filmu (częściowo e-learning).
  • Projektowanie multimedialne (częściowo e-learning).
  • Podstawy projektowania.
  • Specjalność – Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku:
   – konstrukcja i modelowanie ubioru,
   – projektowanie kostiumu,
   – projektowanie form wielkoformatowych,
   – projektowanie wnętrz,
   – modelarstwo i dekoratorstwo.
  • Metodyka pracy dyplomowej.
    

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, zajęcia praktyczne ( w studiu/ laboratorium komputerowym/pracowniach), przy zachowaniu reżimu sanitarnego, mogły odbywać się stacjonarnie.

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia z fachowcami z wieloletnim doświadczeniem teatralnym, filmowym i telewizyjnym,
  • autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. przy produkcji filmowej, telewizyjnej i teatralnej, w branży muzycznej, reklamowej i związanej z modą.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 390 zł x 24 m-ce

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenia do ZUS,
  dyplom ukończenia szkoły w języku polskim i angielskim
  egzaminy semestralne,
  egzaminy poprawkowe,
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.