Realizacja nagrań

  Zawód: TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
  Ilość godzin: 700
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

  Oferta Dwuletniej Policealnej Szkoły Realizacji Nagrań  adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu oraz profesjonalnych umiejętności w zakresie realizacji nagrań. W szkole uczą doświadczeni wykładowcy, specjaliści z branży. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniaach i studiach nagrań. Słuchcze mają zagwarantowany dostęp do  profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Praktyki  zawodowe odbywają się m.in. w telewizji, rozgłośniach radiowych i firmach producenckich
  Słuchacze pracują z wykorzystaniem programów ProTools oraz Reaper. Zajęcia realizowane w studiach nagrań dają uczestnikom możliwość zapoznania się również  z innymi programami DAW, a także są okazją do realizacji nagrań  studyjnych z zespołami i kapelami na żywo.
  Słuchacze, korzystając z DAW, zdobywają umiejętności z zakresu korekcji barwy, edycji, kompresji, syntezy dźwięku, mixu i masteringu. Wszystko to z wykorzystaniem automatyki, wysyłek i zaawansowanych interakcji sygnału. W ramach zajęć nauczą się m.in. diagnozować, za pomocą słuchu i analizy, najczęściej występujące zniekształcenia i zakłócenia w dźwięku, a następnie jak je usuwać oraz konfigurować i obsługiwać: interface audio, kontroler MIDI, rejestratory przenośne. Poznają formaty i metody kompresji plików, sekrety udźwiękowiania a także kreatywne metody wykorzystania efektów audio.
  Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wykonywania montażu materiału dźwiękowego; przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego; rejestrowania materiału dźwiękowego; wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego; wykorzystania systemu MIDI.

  Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

  Słuchacze mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: realizacja nagrań dźwiękowych i montaż dźwięku oraz uzyskania tytułu technika realizacji nagrań.

  Program nauczania:
  • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień (częściowo e-learning).
  • Przygotowanie do rejestracji dżwięku (częściowo e-learning).
  • Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich (częściowo e-learning).
  • Rejestracja dżwięku.
  • Edycja zarejestrowanego materiału dżwiękowego.
  • Authoring dżwięku.
  • Archiwizacja dżwięku.
  • Miksowanie dżwięku.
  • Przetwarzanie dżwięku.
  • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning).
  • Język angielski zawodowy (e-learning).
  • Podstawy przedsiębiorczości (e-learning).
  • Praktyka zawodowa.

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, zajęcia praktyczne ( w studiu/ laboratorium komputerowym/pracowniach), przy zachowaniu reżimu sanitarnego, mogły odbywać się stacjonarnie.

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
  • duża ilość zajęć praktycznych,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Absolwenci szkoły mogą zdawać egzaminy dające uprawnienia w zawodzie technik realizacji nagrań. Po ukończeniu szkoły mogą prowadzić własną działalność oraz podjąć pracę przy realizacji nagrań i montażu dźwięku m.in.: w radio, telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych, przy organizacji imprez i festiwali.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 410 zł x 24 m-ce

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  legitymacja
  zaświadczenia do ZUS,
  świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  egzaminy semestralne,
  egzaminy poprawkowe,
  egzaminy zawodowe z kwalifikacji AUD.08 i AUD.09
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.