Grafika komputerowa online

  Grafika komputerowa online

  Specjalność: GRAFIKA KOMPUTEROWA
  System nauczania: e-learning, zajęcia online odbywają się w weekendy
  Czas trwania nauki: 6 miesięcy (1 semestr)
  Ilość godzin: 160
  Zajęcia, prowadzone w języku polskim, adresowane są do uczestników z dowolnego miejsca w kraju i za granicą.

  Półroczne Studium Grafiki Komputerowej Online to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie projektowania graficznego. Krótka forma (6 miesięcy) nauki przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe. Dodatkowym atutem jest zdalna forma prowadzonych zajęć, umożliwiająca uczestniczenie w nich osobom z dowolnego miejsca w kraju i za granicą.
  Oferta skierowana jest do osób kreatywnych, posiadających predyspozycje plastyczne, które chciałyby zdobyć kompetencje sprawnego posługiwania się narzędziami komputerowymi i oprogramowaniem dla celów projektowania. Słuchacze pracują z wykorzystaniem oprogramowania pakietu Adobe, do którego dostają bezpłatny dostęp na okres 6 miesięcy. Zajęcia w formie e-learningu odbywają się z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.
  Słuchacze Półrocznego Studium Grafiki Komputerowej Online, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

  Program nauczania:
  • Grafika wektorowa (Illustrator CC).
  • Grafika rastrowa (Photoshop) – warsztat obróbki obrazów 2D.
  • Podstawy modelowania (Blender).
  • Fotografia w grafice reklamowej (Photoshop).
  • Typografia, rysunek i kompozycja plastyczna.
  • Techniki poligraficzne (In Design).
  • Projektowanie stron www.
  • Warsztaty – projekt dyplomowy.
  Wymagania dla Słuchaczy: własny laptop z systemem Windows 10 lub Mac.

  WAŻNE!

  • W ramach programu nauczania wszystkie zajęcia realizowane są w formie e-learningu, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.
  • Słuchacze otrzymują na 6 miesięcy bezpłatny dostęp do pakietu Adobe, a w nim m. in.: Photoshop, Illustartor, In Design, Premiere Pro, Bridge.
  • Szkolenia z obsługi platformy zdalnego nauczania.
  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia z fachowcami zajmującymi się grafiką i tworzeniem stron www,
  • autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć, dostosowana do metodyki kształcenia zdalnego
  • cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji – Scena Artystyczna ROE dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. w agencjach reklamowych, drukarniach lub wydawnictwach prasowych, a także rozpocząć samodzielną działalność w zawodzie grafika.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 490 zł x 6 m-cy

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
  dyplom w języku polskim i angielskim
  test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.