Organizacja eventów

  Specjalność: ORGANIZACJA EVENTÓW
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 6 miesięcy (1 semestr)
  Ilość godzin: 110
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Rzeszów, Lublin

  Półroczne Studium Organizacji Eventów  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie organizowania projektów eventowych. Program zajęć koncentruje się przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera, z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa, marketingu i finansów. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, m.in.: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Nauka w studium to atrakcyjna oferta dla osób dynamicznych o predyspozycjach organizatorskich, które chciałyby realizować się zawodowo w branży eventowej.

  Słuchacze Półrocznego Studium Organizacji Eventów, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

  Program nauczania:
  • Prawne aspekty organizacji eventów (e-learning).
  • Finansowe aspekty organizacji eventów (e-learning).
  • Zarządzanie projektem eventowym.
  • Event marketing.
  • Warsztat – Projekt dyplomowy indywidualny/grupowy.

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem MEiN. Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem MEiN zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu mogły odbywać się stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nieliczne zajęcia teoretyczne na wybranych kierunkach odbywały się poprzez platformę zdalnego nauczania w formie zajęć wideo.

   

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia ze specjalistami z branży eventowej,
  • autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Nasi absolwenci mogą prowadzić własną działalność w zakresie organizacji eventów, podjąć pracę w agencjach eventowych oraz  w firmach na stanowiskach odpowiedzialnych za organizację wydarzeń firmowych.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 360 zł x 6 m-cy

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
  dyplom w języku polskim i angielskim
  test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.