Aktorstwo

  Specjalność: AKTORSTWO
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 1 rok
  Ilość godzin: 220
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Rzeszów, Lublin

  Roczne Studium  Aktorstwa  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie aktorstwa. Krótka forma (jeden rok szkolny) nauki przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

  Zajęcia, w formie warsztatów, prowadzone są przez aktorów oraz artystów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej. W trakcie nauki słuchacze poznają podstawy aktorstwa oraz sztukę autoprezentacji podczas wszelkiego rodzaju castingów. Będą mieli okazję współpracować ze słuchaczami innych kierunków Szkół Artystycznych ROE: m.in.: Scenografii i Kostiumografii, Charakteryzacji oraz Realizacji Nagrań – w studio nagrań. W ramach pracy dyplomowej słuchacze wezmą udział w  publicznym pokazie etiudy/spektaklu.

  Słuchacze Rocznego Studium Aktorstwa, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej, otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom  ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

  Program nauczania:
  •  Praca nad tekstem i kultura żywego słowa.
  •  Podstawowe zdania aktorskie i sceny improwizowane.
  •  Świadomość ciała i podstawy ruchu scenicznego.
  •  Impostacja głosu i warsztaty wokalne.
  •  Realizacja scen z utworów dramatycznych.
  •  Podstawy aktorstwa filmowego i casting.
  •  Warsztaty – projekt dyplomowy / Etiuda.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem MEiN. Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem MEiN zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu mogły odbywać się stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nieliczne zajęcia teoretyczne na wybranych kierunkach odbywały się poprzez platformę zdalnego nauczania w formie zajęć wideo.

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia są prowadzone przez aktorów oraz artystów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej,
  •  autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  •  cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Nasi absolwenci mogą podjąć prace między innymi: w filmie, teatrze, telewizji i reklamie.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 360 zł x12 m-cy

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
  dyplom w języku polskim i angielskim,
  zaliczenia (obrona pracy dyplomowej)
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.