Aranżacja wnętrz

  Specjalność: ARANŻACJA WNĘTRZ
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 1 rok
  Ilość godzin: 220
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Rzeszów, Lublin

  Roczne Studium Aranżacji Wnętrz  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie aranżacji wnętrz. Krótka forma ( jeden rok szkolny) nauki przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

  Zajęcia mają charakter praktyczny. Prowadzone są przez doświadczonych projektantów wnętrz oraz artystów plastyków. Odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach – plastycznej i komputerowej. Nauka w studium to atrakcyjna oferta dla osób kreatywnych, pasjonujących się aranżacją przestrzeni, posiadających predyspozycje plastyczne oraz zmysł estetyczny.

  Słuchacze Rocznego Studium Aranżacji Wnętrz, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej otrzymają Zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

  Program nauczania:
  • Rysunek Techniczny.
  • Malarstwo i Rysunek Odręczny.
  • Podstawy Projektowania Komputerowego (ArchiCad) (e-learning).
  • Zasady Aranżacji Wnętrz.
  • Projektowanie Elementów Wyposażenia Wnętrz (częściowo e-learning).
  • Projektowanie Wnętrz (częściowo e-learning).
  • Warsztat – projekt dyplomowy indywidualny/grupowy.

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem MEiN. Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem MEiN zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu mogły odbywać się stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nieliczne zajęcia teoretyczne na wybranych kierunkach odbywały się poprzez platformę zdalnego nauczania w formie zajęć wideo.

   

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia są prowadzone przez  fachowców z praktycznym doświadczeniem,
  • profesjonalnie wyposażone pracownie,
  • autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Nasi absolwenci mogą podjąć prace w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz lub realizować własne projekty.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 360 zł x12 m-cy

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
  dyplom w języku polskim i angielskim,
  test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.