Projektowanie mody

  Specjalność: PROJEKTOWANIE MODY
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 1 rok
  Ilość godzin: 220
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Rzeszów, Lublin

  Roczne Studium Projektowania Mody  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie projektowania mody. Krótka forma ( jeden rok) nauki przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

  To atrakcyjna oferta dla pasjonatów mody, osób kreatywnych, posiadających zmysł estetyczny. Zajęcia mają charakter praktyczny. Prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Słuchacze zdobywają umiejętności w zakresie szycia jak i tworzenia własnych projektów. W ramach pracy dyplomowej słuchacze przygotowują autorską kolekcję, którą prezentują podczas pokazu mody.

  Słuchacze Rocznego Studium Projektowania Mody po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej otrzymają Zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz Dyplom  ukończenia Studium ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

  Program nauczania:
  • Rysunek żurnalowy.
  • Materiałoznawstwo.
  • Analiza kolorystyczna i analiza sylwetki.
  • Podstawy kroju i szycia.
  • Projektowanie elementów ubioru.
  • Kreacja modowa.
  • Warsztaty – projekt dyplomowy indywidualny/grupowy.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem MEiN. Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem MEiN zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu mogły odbywać się stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nieliczne zajęcia teoretyczne na wybranych kierunkach odbywały się poprzez platformę zdalnego nauczania w formie zajęć wideo.

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży modowej,
  • autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE- Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Nasi absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w firmach odzieżowych, w pracowania krawieckich uzyskają odpowiednie przygotowanie aby samodzielnie tworzyć i promować własne projekty. 

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 390 zł x12 m-cy

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
  dyplom w języku polskim i angielskim,
  test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.