Realizacja obrazu filmowego – Produkcja multimedialna

  Realizacja obrazu filmowego – Produkcja multimedialna

  Specjalność: PRODUKCJA FILMOWA
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 1 rok
  Ilość godzin: 220
  Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

  Oferta adresowana jest do osób pełnoletnich zainteresowanych produkcją filmową, posiadających niewielkie doświadczenie w zakresie fotografii lub realizacji obrazu. Studium przygotowuje słuchaczy do samodzielnej pracy realizatora wideo, operatora kamery, autora małych form filmowych, tworzenia filmów okolicznościowych i realizacji zleceń audiowizualnych o różnym charakterze. Zajęcia mają charakter praktyczny. Program obejmuje zagadnienia dotyczące produkcji form audiowizualnych od A do Z. Słuchacze nabywają umiejętności operatorskie, reżyserskie oraz obsługi sprzętu, poznają również niezbędne zagadnienia prawne oraz promocyjne. W ramach pracy dyplomowej zobowiązani są do zrealizowania własnego projektu filmowego. Zajęcia mają na celu stymulować kreatywność i aktywizować twórczo słuchaczy. Prowadzone są przez zespół specjalistów z praktycznym doświadczeniem, którzy na co dzień pracują w produkcjach filmowych, telewizyjnych, muzycznych ( reżyserzy, realizatorzy, operatorzy i montażyści).

  Słuchacze Rocznego Studium Realizacji Obrazu Filmowego – Produkcji Multimedialnej, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej, otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

  Program nauczania:
  • GProdukcja krótkich form audiowizualnych (spot promocyjny, film krótkometrażowy, teledysk, reportaż, opracowanie briefu, promocja w social media, planowanie kampanii).
  • Scenopisarstwo – tworzenie tekstów (m.in.: celtx) (częściowo e-learning).
  • Preprodukcja  prawa autorskie, casting, sprzęt filmowy – rodzaje kamer i ich dobór do form audiowizualnych, światło w filmie, dźwięk, praca operatorska.
  • Produkcja w studiu i plenerze – kamera w studio i osprzęt filmowy, tory kamerowe, kran kamerowy, stabilizatory kamery, filmowanie dronami, technika green box, sprzet audio – produkcja własnej etudiu/teledysku.
  • Edycja i montaż – Adobe Premiere Pro (częściowo e-learning).
  • Postprodukcja – Adobe After Effects, kolor koleracja, otoskopia (częściowo e-learning).
  • Warsztat – projekt dyplomowy indywidualny / grupowy (konsultacje zdalne).

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem MEiN. Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem MEiN zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu mogły odbywać się stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nieliczne zajęcia teoretyczne na wybranych kierunkach odbywały się poprzez platformę zdalnego nauczania w formie zajęć wideo.

   

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych reżyserów, operatorów, realizatorów, montażystów,
  • autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • zajęcia w specjalistycznych pracowniach,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Absolwenci mogą prowadzić własną działalność oraz podjąć pracę charakterze realizatora wideo, operatora kamery, realizatora projektów audiowizualnych oraz filmowych.

  Wpisowe:1650 zł

  Cena 1650 zł x 4 raty

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki (wpisowe wliczone jest na poczet pierwszej raty)

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
  dyplom w języku polskim i angielskim,
  obrona pracy dyplomowej.
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.