Realizacja oświetlenia

  Realizacja oświetlenia

  Specjalność: REALIZACJA OŚWIETLENIA
  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Czas trwania nauki: 1 rok
  Ilość godzin: 220
  Miejsca zajęć: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Rzeszów, Lublin

  Roczne Studium Realizacji Oświetlenia to atrakcyjna propozycja dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji oświetlenia dla szeroko rozumianej branży estradowej i eventowej (koncerty, teatry, pokazy mody, imprezy taneczne, imprezy sportowe itp.). Zajęcia mają  charakter praktyczny. Prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, m.in. realizatorów oświetlenia oraz ekspertów od efektów scenicznych. Program studium obejmuje kompleksowe zagadnienia związane z projektowaniem i obsługą oświetlenia i oprawy wizualnej podczas imprez plenerowych  oraz we wnętrzach zamkniętych. Słuchacze zdobywają również kompetencje w zakresie  planowania pracy, współpracy z zespołem oraz prawidłowego posługiwania się dokumentacją techniczną .
  Słuchacze Rocznego Studium Realizacji Oświetlenia, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej, otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.
  Program nauczania:
  • Teoria filmu i światła filmowego (e-learning).
  • Technika oświetleniowa.
  • Technika prądu i zasilania.
  • Światło w plenerze, studiu i wnętrzach naturalnych.
  • Projektowanie oprawy wizualnej i oświetlenia.
  • Realizacja aranżacji świetlnej w synchronizacji z muzyką / występem scenicznym.
  • Podstawy efektów komputerowych – Mix wizualizacji (e-learning).
  • Obsługa efektów scenicznych.
  • Warsztat – projekt dyplomowy indywidualny / grupowy (konsultacje zdalne).

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, program zajęć realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem MEiN. Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

  W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem MEiN zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu mogły odbywać się stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nieliczne zajęcia teoretyczne na wybranych kierunkach odbywały się poprzez platformę zdalnego nauczania w formie zajęć wideo.

   

  Dlaczego warto nas wybrać?
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych realizatorów oświetlenia oraz ekspertów od efektów scenicznych,
  • autorski program nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • zajęcia w specjalistycznych pracowniach,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania.
  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

  Co po zakończeniu nauki?

  Absolwenci mogą prowadzić własną działalność  oraz podjąć pracę m.in. w agencjach koncertowych , agencjach evetowych, teatrach, klubach muzycznych, firmach organizujących oświetlenie.

  Wpisowe: 0 zł

  Cena 410 zł x 12 m-cy

  cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki

  Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  udział w zajęciach według grafiku,
  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
  dyplom w języku polskim i angielskim,
  test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
  Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.