KURS REŻYSERII TEATRU

  KURS REŻYSERII TEATRU

  Adresaci:

  Osoby zajmujące się różnymi specjalnościami, którzy:

  • Zajmują się edukacją kreatywną,
  • Stosują w pracy, wspomagające rozwój osób, twórcze metody warsztatowe
  • Prowadzą teatralne formy aktywności,
  • Pragną poznać różnorodne formy teatralne; zabawowe, ruchowe, plastyczne, skutecznie stymulujące rozwój,
  • Stosują różnorodne formy edukacji (zabawa, teatr, drama).

  Zapraszamy również instruktorów teatralnych, animatorów kultury, terapeutów, którzy:

  • Prowadzą teatry dziecięce i młodzieżowe, oraz zajmują się teatrem amatorskim.
  • Chcą poznać podstawy reżyserii, aktorstwa oraz różnorodne formy teatralne (teatr dramatyczny, plastyczny, zabawy).
  • Prowadzą projekty artystyczne i edukacyjne związane z teatrem, sztuką i kulturą.
  • Pragną poznać twórcze formy pracy z dziećmi i dorosłymi możliwe do zastosowania w terapii i arteterapii.

   

  Cele:

  • Poznanie form pracy, pozwalających uruchomić własny potencjał twórczy słuchaczy, rozbudzających ich wrażliwość artystyczną i służących rozwojowi ich kultury teatralnej, wyobraźni i kreatywności.
  • Nauka stosowania różnorodnych form teatru i sztuki w edukacji.
  • Nauka prowadzenia edukacji metodami zabawowymi i warsztatowymi.
  • Wspólna analiza tekstu dramatycznego oraz budowanie na jego podstawie krótkich etiud tematycznych.
  • Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi aspektami współpracy pomiędzy aktorem a reżyserem.

   

  Program:

  Blok I
  1. Elementy podstawowych zadań aktorskich.
  Zakres tematyczny:

  • Nauka podstawowego warsztatu aktorskiego: nabycie świadomości ciała, gestu i słowa.
  • Prezentacja różnorodnych technik aktorskich.
  • Nauka pracy z partnerem scenicznym.
  • Ukazanie zasad poruszania się w sytuacjach scenicznych.
  • Kształtowanie świadomości scenicznej.
  • Ukazanie różnorodnych możliwości budowy roli: psychologicznej, antypsychologicznej, muzycznej, plastycznej.

  2. Praktyczne podstawy pracy teatralnej.
  Zakres tematyczny:

  • Ruch. Doświadczanie różnych jakości ruchu (energii, rytmu, czasu, dynamiki).
  • Kontakt. Ćwiczenia oparte na wzajemności, pozbywanie się lęków i oporów w kontakcie z partnerem scenicznym.
  • Koncentracja. Kształcenie umiejętności koncentracji i rozluźniania.
  • Wyobraźnia. Rozbudzenie wyobraźni poprzez twórcze doświadczanie ciała.
  • Słowo. Praca z muzycznością i rytmiką tekstu, budowanie krótkich etiud opartych na prozie i wierszu.
  • Przedmiot. Nauka umiejętności pracy z rekwizytem scenicznym.

  Blok II
  1.Podstawy reżyserii.
  Zakres tematyczny:

  • Reżyser a aktor. Ukazanie relacji.
  • Nauka umiejętności analizy tekstu (dramatu, bajki, opowiadania).
  • Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów w formie etiudy teatralnej.

  Metody:

  • warsztat z zakresu umiejętności teatralnych
  • analiza wybranych tekstów mogących stanowić podstawę scenariusza teatralnego (bajki, dramatu, opowiadania)

   

  Prowadzący:
  Opis sylwetki trenera: reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne reżyseria zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

   

  Czas trwania warsztatów: 16 godzin dydaktycznch.

   
  Cena: 650 zł brutto
  Cena obejmuje: zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, materiały szkoleniowe

   

   

  Terminy i miejsce prowadzenia warsztatów:
  25-26 sierpnia 2018: Warszawa, ul. Kawęczyńska 36