Informacje ogólne

  Informacje ogólne

  Nasza oferta  adresowana  jest do osób pełnoletnich zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji oraz zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji. Znajdą tu Państwo bogatą propozycję  kierunków artystycznych, których nauka odbywa się w Dwuletnich Szkołach, Rocznym Studium oraz Półrocznym Studium.
  Zajęcia odbywają się: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach oraz od roku szkolnego 2021/2022 (dla wybranych kierunków) w Gdańsku, Rzeszowie i Lublinie.

  Dwuletnie Szkoły

  prowadzone są w dwóch formach:
  – szkoły posiadające  uprawnienia szkoły publicznej, realizujące podstawy programowe MEN, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast : Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy.

  Słuchacze korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom jak słuchacze szkoły publicznej. Po zakończeniu edukacji otrzymują Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego – tytuł technika.
  Kierunki:  „Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej”, „Realizacja Nagrań”, „Realizacja Nagłośnień”.

  –  szkoły wpisane do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymują Dyplom ukończenia Szkoły Artystycznej (w języku polskim i angielskim) wydane przez Regionalny Ośrodek Edukacji.
  Kierunki:  „Charakteryzacja” oraz „ Scenografia i Kostiumografia”.

  Roczne Studium

  Roczna forma kształcenia, która kończy się otrzymaniem dokumentu ( zaświadczenia) wydanego na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom  ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.
  Kierunki: „ Aktorstwo”, „Grafika komputerowa”,  „Projektowanie mody”, „Aranżacja wnętrz”, „Taniec” , „Fotografia”, „Realizacja obrazu filmowego – Produkcja multimedialna”, „Realizacja Oświetlenia”.

  Półroczne Studium

  Słuchacze Półrocznego Studium , po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom  ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin. 
  Kierunki: „ Organizacja eventów’, „Makijaż”, „Grafika komputerowa online”.

  NOWOCZESNA EDUKACJA

  Zajęcia prowadzimy  przy wykorzystaniu nowoczesnych programów nauczania. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku systematycznie wzbogacamy naszą ofertę. Przy naborze nie wprowadzamy limitu wieku – każdy czas jest dobry na zmiany, rozwój, nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych. Chcemy kształcić nie tylko kompetentnych odbiorców sztuki, ale przede wszystkim jej twórców i animatorów. Naszym Słuchaczom zapewniamy wysoki poziom nauczania – świadomie dobierając wykładowców oraz profesjonalne narzędzia pracy. Zajęcia w ramach kierunków artystycznych odbywają się m.in. w telewizji, radiu, agencjach castingowych, firmach producenckich. Od początku nauki umożliwiamy konfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką.

  PERSPEKTYWY NA RYNKU PRACY

  Rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, firmy producenckie, agencje reklamowe, wytwórnie płytowe, studia dźwiękowe, teatry i ośrodki sztuki – to zaledwie część miejsc, w których nasi absolwenci mogą spełniać się zawodowo i łączyć pracę z ich pasją. We wszystkich dziedzinach związanych z kulturą, sztuką i rozrywką jest ogromne zapotrzebowanie na kompetentnych, zaangażowanych, utalentowanych, otwartych ludzi – takie predyspozycje otwierają możliwości podjęcia pracy niemal w każdym miejscu na świecie.