Organizacja imprez rozrywkowych

  Organizacja imprez rozrywkowych

  [grid12]organizacja rozrywki[/grid12]

   
   [twothirds first-last]

   

   

  Specjalność: ORGANIZACJA IMPREZ ROZRYWKOWYCH

  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

  Czas trwania nauki: 1 rok szkolny

  Ilość godzin: 220

  Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

   

  Roczne Studium Organizacji Imprez Rozrywkowych ROE  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejetności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie organizacji imprez. Krótka forma ( jeden rok szkolny) szkolenia przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

   

  Słuchacze Rocznego Studium  Organizacji Imprez Rozrywkowych, po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom  ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

   

  Program nauczania obejmuje m.in. poniższe przedmioty:

  • Prawne aspekty organizacji imprez
  • Rodzaje imprez rozrywkowych
  • Tworzenie i realizacja projektu imprezy
  • Promocja i PR imprez rozrywkowych
  • Finansowe aspekty organizacji imprez rozrywkowych
  • Warsztaty – projekt dyplomowy

  Dlaczego warto nas wybrać?

  • zajęcia z fachowcami zajmującymi się organizacją  imprez,
  • autorskie programy nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

   

  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

   

  Co po zakończeniu nauki?
  Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. w branży muzycznej i reklamowej, przy produkcji telewizyjnej i teatralnej.

  [/twothirds]
  [onethird first-last]

  [pricing_table cols=”1″ style=”red”] [pricing_column title=”” currency=”” price=”Wpisowe: 0 zł” order=”first” description=”” button_title=”Pobierz podanie” button_link=”index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=324″] [pricing_features]

  • Cena: 260 zł x 12 m-cy
  • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
  • [separator]
  • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  • – udział w zajęciach według grafiku,
  • – zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
  • – dyplom w języku polskim i angielskim,
  • – test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
  • [separator]
  • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.
  • [separator]
  • [separator]

  [/pricing_features] [/pricing_column] [/pricing_table]

  [/onethird]