PODSTAWY FOTOGRAFII – INTENSYWNE WARSZTATY

  PODSTAWY FOTOGRAFII – INTENSYWNE WARSZTATY

  Adresaci:

  Osoby, które chcą pogłębić swoje umiejętności fotograficzne i wykorzystać je do celów użytkowych.

   

  Program:

  1. Rys historyczny

  • wybrane zagadnienia z historii fotografii.
  • camera obscura, wyjaśnienie zjawiska i prezentacja modelu urządzenia

  2. Budowaa i rodzaje aparatów fotograficznych

  • zapoznanie się z konstrukcją aparatu fotograficznego (typy aparatów systemowych, układy optyczne, rodzaje obiektywów)
  • prezentacja wybranych obiektywów i aparatów fotograficznych

  3. Podstawy techniczne fotografii

  • omówienie „trójkąta ekspozycji“ czyli podstawowych parametrów poprawnej ekspozycji
  • przedstawienie: systemów pomiarów światła, automatyki ekspozycji, korekcji ekspozycji, programów tematycznych, automatyki ustawiania ostrości

  4. Światło w fotografii i kompozycja obrazu fotograficznego

  • omówienie czym jest światło w fotografii i jaki ma wpływ na tworzenie obrazu
  • przedstawienie podstawowych zasad budowania i komponowania obrazu fotograficznego

  5. Ciemnia fotograficzna

  • omówienie podstawowych procesów ciemniowych
  • zapoznanie z urządzeniami ciemniowymi
  • wywołanie przykładowych zdjęć w procesie pozytywowym

  6. Studio fotograficzne

  Zapoznanie słuchaczy ze studyjnym sprzętem fotograficznym i oświetleniowym:

  • budowa i zasada działania wyładowczych lamp błyskowych
  • rodzaje wyładowczych lamp błyskowych i ich zastosowanie
  • fotograficzne akcesoria oświetleniowe i ich zastosowanie
  • ś́wiatłomierz , rodzaje i zasada działania

  7. Sesja w studiu fotograficznym

  • omówienie najważniejszych zagadnień w pracy z modelem/modelką
  • symulacja prawdziwej sesji fotograficznej, temat sesji: portret

  Prowadzący:
  Opis sylwetki trenera: Fotograf, freelancer, artysta aktywista, obserwator rzeczywistości. Współpracuje z instytucjami komercyjnymi oraz publicznymi.

   

  Czas trwania warsztatów: 16 godzin dydaktycznch.

   

  Cena: 650 zł brutto
  Cena obejmuje: zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, materiały szkoleniowe

   

  Termin i miejsce prowadzenia warsztatów:
  30 czerwca- 1 lipca: Wrocław, ul. H. Bosaka 21; studio fotograficzne