Prace dyplomowe słuchaczy Grafiki Komputerowej Online – marzec 2021

    Prace dyplomowe słuchaczy Grafiki Komputerowej Online – marzec 2021

    Zakończyły się zajęcia w ramach półrocznego Studium Grafiki Komputerowej Online.

    Program kursu został opracowany metodycznie pod kątem nauczania zdalnego, dzięki czemu w zajęciach mogły uczestniczyć osoby z całej Polski oraz spoza granic kraju. Nauka odbywała się z wykorzystaniem obszernego pakietu Adobe. Każdy z użytkowników otrzymał do dyspozycji najnowsze oprogramowanie.

    Mamy przyjemność zaprezentować wybrane projekty dyplomowe Słuchaczy oraz ich opinie na temat zajęć, za które bardzo dziękujemy.

    Zdjęcia prac Słuchaczy oraz opinie – zobacz