Prace plastyczne Sary Mroziewskiej- słuchaczki Scenografii i kostiumografii we Wrocławiu.

    Prace plastyczne Sary Mroziewskiej- słuchaczki Scenografii i kostiumografii we Wrocławiu.

    Mamy przyjemność zaprezentować prace Sary Mroziewskiej, naszej słuchaczki Scenografii i Kostiumografii we Wrocławiu, które powstały podczas zajęć, w ramach przedmiotu rysunek i malarstwo.