Realizacja nagrań

  Realizacja nagrań

  [grid12]realizacja-dzwieku[/grid12]

   

  [twothirds first-last]

  Zawód: TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

  Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

  Ilość godzin: 700

  Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

   
  Oferta Dwuletniej Policealnej Szkoły Realizacji Nagrań adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu oraz profesjonalnych umiejętności w zakresie realizacji nagrań. W szkole uczą doświadczeni wykładowcy, specjaliści z branży. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań. Słuchacze mają zagwarantowany dostęp do  profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Praktyki  zawodowe odbywają się m.in. w telewizji, rozgłośniach radiowych i firmach producenckich
  Słuchacze pracują z wykorzystaniem programów ProTools oraz Reaper. Zajęcia realizowane w studiach nagrań dają uczestnikom możliwość zapoznania się również  z innymi programami DAW, a także są okazją do realizacji nagrań  studyjnych z zespołami i kapelami na żywo.
  Słuchacze, korzystając z DAW, zdobywają umiejętności z zakresu korekcji barwy, edycji, kompresji, syntezy dźwięku, mixu i masteringu. Wszystko to z wykorzystaniem automatyki, wysyłek i zaawansowanych interakcji sygnału. W ramach zajęć nauczą się m.in. diagnozować, za pomocą słuchu i analizy, najczęściej występujące zniekształcenia i zakłócenia w dźwięku, a następnie jak je usuwać oraz konfigurować i obsługiwać: interface audio, kontroler MIDI, rejestratory przenośne. Poznają formaty i metody kompresji plików, sekrety udźwiękowiania a także kreatywne metody wykorzystania efektów audio.
  Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wykonywania montażu materiału dźwiękowego; przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego; rejestrowania materiału dźwiękowego; wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego; wykorzystania systemu MIDI.
   

  Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast: Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

   
  Słuchacze mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: realizacja nagrań dźwiękowych i montaż dźwięku oraz uzyskania tytułu technika realizacji nagrań.

   

  Program nauczania:

  • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień (częściowo e-learning).
  • Przygotowanie do rejestracji dżwięku (częściowo e-learning).
  • Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich (częściowo e-learning).
  • Rejestracja dżwięku.
  • Edycja zarejestrowanego materiału dżwiękowego.
  • Authoring dżwięku.
  • Archiwizacja dżwięku.
  • Miksowanie dżwięku.
  • Przetwarzanie dżwięku.
  • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning).
  • Język angielski zawodowy (e-learning).
  • Podstawy przedsiębiorczości (e-learning).
  • Praktyka zawodowa.

  W ramach programu nauczania, wybrane zajęcia realizowane są w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.
  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, program zajęć realizowany jest  w formie e-learning, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.
  Posiadamy odpowiednie narzędzia, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie zdalnego nauczania.

   

  Dlaczego warto nas wybrać?

  • zajęcia w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań,
  • dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
  • duża ilość zajęć praktycznych,
  • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?

  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

   

  Co po zakończeniu nauki?
  Absolwenci szkoły mogą zdawać egzaminy dające uprawnienia w zawodzie technik realizacji nagrań.
  Po ukończeniu szkoły mogą prowadzić własną działalność oraz podjąć pracę przy realizacji nagrań i montażu dźwięku m.in.: w  radio, telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych, przy organizacji  imprez i festiwali.

  [/twothirds]
  [onethird first-last]

  [pricing_table cols=”1″ style=”red”] [pricing_column title=”” currency=”” price=”Wpisowe: 0 zł” order=”first” description=”” button_title=”Pobierz podanie” button_link=”index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=324″] [pricing_features]

  • Cena: 410 zł x 24 m-ce.
  • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
  • [separator]
  • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
  • – udział w zajęciach według grafiku,
  • – legitymacja
  • – zaświadczenia do ZUS,
  • – świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  • – egzaminy semestralne
  • – egzaminy poprawkowe
  • – egzaminy zawodowe z kwalifikacji AUD.08 i AUD.09
  • [separator]
  • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
  • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.
  • [separator]
  • [separator]

  [/pricing_features] [/pricing_column] [/pricing_table]

  [/onethird]

   

  Dwuletnia Szkoła Realizacji Nagrań/ Realizacji Dźwięku – wybrane wydarzenia