FAQ

  Rekrutacja – najczęściej zadawane pytania.

  Aby zobaczyć odpowiedź kliknij krzyżyk z lewej strony zapytania.

  Obecnie prowadzona jest rekrutacja. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na przełomie września i października 2021 r.

  Spis kompletu dokumentów znajduje się w zakładce REKRUTACJA / Warunki rekrutacji.

  Jeżeli czesne miesięczne będzie płacone w wymaganym terminie to żadnych dodatkowych opłat nie będzie.

  Na każdym z kierunków nauka rozpoczyna się od podstaw.

  Zajęcia odbywają się zazwyczaj 2 razy w miesiącu , w sobotę i niedzielę, w blokach godz. 9.00-17.00.

  W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie  z rozporządzeniem MEiN zajęcia praktyczne, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbywały się stacjonarnie w niewielkich grupach. Nieliczne zajęcia teoretyczne odbywały się poprzez platformę zdalnego nauczania ROE w formie wideo.

  Zajęcia odbywają się: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach oraz od roku szkolnego 2021/2022 ( dla wybranych kierunków) w Gdańsku, Rzeszowie i Lublinie.