Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnie wolne miejsca!

ZAREZERWUJ MIEJSCE ONLINE!

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs zakończony!

Konkurs zakończony!

CZYTAJ WIĘCEJ
GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

CZYTAJ WIĘCEJ
KURS

KURS "Self-Tape i elementy aktorstwa ekranowego - czyli tworzenie materiałów wideo na potrzeby castingów"

Zajęcia online!

CZYTAJ WIĘCEJ
O przyjęciu do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły oraz Półrocznego Studium prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
 

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.
ZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

 

 

Wymagane dokumenty do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły i Półrocznego Studium
(poza kierunkami: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Realizacja Nagrań oraz Realizacja Nagłośnień)

Podanie o przyjęcie do Rocznego Studium / Półrocznego Studium  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
   

Roczne Studium i Półroczne Studium: 1 zdjęcie

 
 

Wymagane dokumenty do Szkół Policealnych (dwuletnich) 

Podanie o przyjęcie do Dwuletniej Szkoły Policealnej  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
1 zdjęcie  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w Biurze Rekrutacji: *dotyczy kierunków: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Realizacja Nagrań, Realizacja Nagłośnień  

 

Sprawdź cennik

 

Pobierz podanie


Zapoznaj się z FAQ