O przyjęciu do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły oraz Półrocznego Studium prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
 

 

UWAGA! Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 została zakończona.

 

 

Wymagane dokumenty do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły i Półrocznego Studium
(poza kierunkami: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Realizacja Nagrań oraz Realizacja Nagłośnień)

Podanie o przyjęcie do Rocznego Studium / Dwuletniej Szkoły / Półrocznego Studium  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  

Dwuletnia Szkoła: 2 zdjęcia

Roczne Studium i Półroczne Studium: 1 zdjęcie

 
 

Wymagane dokumenty na kierunki: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Realizacja Nagrań oraz Realizacja Nagłośnień

Podanie o przyjęcie do Dwuletniej Szkoły  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
2 zdjęcia  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w sekretariacie ROE  

 

Sprawdź cennik


Zapoznaj się z FAQ