Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnie wolne miejsca!

ZAREZERWUJ MIEJSCE ONLINE!

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs zakończony!

Konkurs zakończony!

CZYTAJ WIĘCEJ
GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

GRAFIKA KOMPUTEROWA ONLINE nowość

CZYTAJ WIĘCEJ
KURS

KURS "Self-Tape i elementy aktorstwa ekranowego - czyli tworzenie materiałów wideo na potrzeby castingów"

Zajęcia online!

CZYTAJ WIĘCEJ
O przyjęciu do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły oraz Półrocznego Studium prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

 

Wymagane dokumenty do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły i Półrocznego Studium
(poza kierunkami: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Realizacja Nagrań oraz Realizacja Nagłośnień)

Podanie o przyjęcie do Rocznego Studium / Półrocznego Studium  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
   

Roczne Studium i Półroczne Studium: 1 zdjęcie

 
 

Wymagane dokumenty do Szkół Policealnych (dwuletnich) 

Podanie o przyjęcie do Dwuletniej Szkoły Policealnej  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
1 zdjęcie  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w Biurze Rekrutacji: *dotyczy kierunków: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Realizacja Nagrań, Realizacja Nagłośnień  

 

Sprawdź cennik

 

Pobierz podanie


Zapoznaj się z FAQ