Warunki rekrutacji

  Warunki rekrutacji

  O przyjęciu do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły oraz Półrocznego Studium prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
  Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
  Rok szkolny 2021/2022
  Wymagane dokumenty do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły i Półrocznego Studium

  (poza kierunkami: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Realizacja Nagrań oraz Realizacja Nagłośnień)
  1. Podanie o przyjęcie do Rocznego Studium (podanie do pobrania w wersji: pdf  / word)  do Półrocznego Studium (podanie do pobrania w wersji:  pdf / word)
  2. Zdjęcie (jedno) Roczne Studium i Półroczne Studium

  Wymagane dokumenty do Szkół Policealnych (dwuletnich)

  1. Podanie o przyjęcie do Dwuletniej Szkoły Policealnej (podanie do pobrania w wersji: pdf / word )
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  3. Zdjęcie (jedno)
  4. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w Biurze Rekrutacji
  (dotyczy kierunków: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Realizacja Nagrań, Realizacja Nagłośnień)