Scena artystyczna

  Scena artystyczna

  Placówki Szkół Artystycznych ROE we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Katowicach co rocznie organizują bliskie spotkania ze sztuką. To wydarzenie promujące młodych artystów i ich twórczość, w którym każdy uczestnik ma szansę wyjść na scenę i zaprezentować większej publiczności swoją twórczość.

   

  Scena Artystyczna – fotoreportaże:

   

   

   

   

  Warsztaty malowania na wodzie (Ebru) dla kierunku Grafika komputerowa

  https://www.facebook.com/szkolyartystyczneroe/videos/1572036442833019/