Słuchacze Fotografii podczas zajęć w studio

    Słuchacze Fotografii podczas zajęć w studio

    Słuchacze Fotografii, podczas zajęć w studio, pracowali nad aspektami światła w fotografii oraz kreowaniem przy jego użyciu postaci i kompozycji.