STUDIUM AKTORSTWA – II STOPIEŃ Oferta dla absolwentów Studium Aktorstwa ROE

  STUDIUM AKTORSTWA – II STOPIEŃ Oferta dla absolwentów Studium Aktorstwa ROE

  AKTORSTWO II Stopień

  W roku szkolnym 2020/20201 zapraszamy  absolwentów Studium Aktorstwa ROE ze wszystkich oddziałów do kontynuacji nauki w Studium Aktorstwa – II stopień.

  Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2020 r. i  będą się odbywać w oddziałach w Warszawie oraz we Wrocławiu. Zapraszamy tegorocznych absolwentów jak i osoby, które zakończyły naukę we wcześniejszych latach.

  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

   

   

   

   

  AKTORSTWO –  II stopień
          (dla absolwentów Studium Aktorstwa ROE )
   
  Studium Aktorstwa – II stopień, to oferta adresowana do absolwentów Rocznego Studium Aktorstwa ROE.
  Zajęcia prowadzone będą przez aktorów oraz artystów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej. Pierwszy rok nauki dał słuchaczom podstawowy warsztat. Kontynuacja nauki na drugim roku umożliwi uczestnikom rozwinąć nabyte umiejętności oraz pomoże osiągnąć bardziej zaawansowany poziom kompetencji. Zwieńczeniem zajęć w Studium Aktorstwa – II stopień będzie przygotowanie przez grupę spektaklu, który zostanie wystawiony pod auspicjami Szkół Artystycznych ROE.
  Słuchacze, po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych, otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na druku MEN  oraz dyplom  w języku polskim i angielskim.    

                                                   
  Specjalność: AKTORSTWO – II stopień
  Czas trwania nauki: 1 rok ( 2 semestry), zajęcia od września 2020
  System nauczania: zaoczny  (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)
  Koszt nauki (jeden rok): 4320 zł/rok lub 12 rat – 360 zł/mc, przy wpłacie jednorazowej 10% zniżki
  Oddział: Wrocław, Warszawa

   

   lp.    PRZEDMIOT   LICZBA GODZIN  
   1.    EMISJA GŁOSU I WARSZTATY WOKALNE 25
   2.    IMPROWIZACJA SCEN 20
   3.    RUCH SCENICZNY W SPEKTAKLU 20
   4.    PRACA ZE SCENARIUSZEM TEATRALNYM 20
   5.    REALIZACJA SCEN Z UTWORÓW DRAMATYCZNYCH   
  20
   6.    PROZA 20
   7.    PRACA NAD SPEKTAKLEM – PRÓBY 90
   8.    DYPLOM 5
  RAZEM: 220

   

  • Warunki przyjęcia:
   Oferta wyłącznie dla absolwentów Rocznego Studium Aktorstwa ROE. Warunkiem utworzenia grupy jest zebranie min. 15 osób.
  • Wymagane dokumenty:
   świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał bądź odpis notarialny), 1 zdjęcie legitymacyjne, podanie o przyjęcie do szkoły.
  • Termin rekrutacji: do 10 sierpnia 2020 r.
  • Termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2020

   W sprawie rekrutacji do Studium prosimy kontaktować się z oddziałem w Warszawie, tel. (22) 827 01 37,
   e-mail: biuro_warszawa@roe.pl