Studium grafiki komputerowej_test02.05

  Studium grafiki komputerowej_test02.05

  [grid12]grafika komputerowa[/grid12]

   
   [twothirds first-last]

   

  Specjalność: GRAFIKA KOMPUTEROWA

  System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

  Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

  Ilość godzin: 260

  Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

   

  Roczne Studium Grafiki Komputerowej ROE  to atrakcyjna propozycja kształcenia adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie projektowania graficznego. Krótka forma ( dwa semestry) szkolenia przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

  Słuchacze Rocznego Studium  po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych otrzymają Zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2014 r. poz.622) oraz Świadectwo  ukończenia Studium ( w języku polskim i angielskim) wydane przez Regionalny Ośrodek Edukacji, na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

   

  Program nauczania:

  • Grafika wektorowa (Corel)
  • Grafika rastrowa (Photoshop)
  • Podstawy modelowania (Blender lub 3Dmax)
  • Fotografia w grafice reklamowej
  • Typografia, rysunek i kompozycja plastyczna
  • Techniki poligraficzne (Photoshop lub Corel)
  • Prawo autorskie
  • Projektowanie stron www (NotePad+)
  • Efektywne relacje z klientem – trening umiejętności interpersonalnych
  • Warsztaty
  • ABC działalności gospodarczej

  Dlaczego warto nas wybrać?

  • zajęcia z fachowcami zajmującymi się grafiką i tworzeniem stron www,
  • zajęcia w nowoczesnych pracowniach komputerowych,
  • autorskie programy nauczania – warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
  • cykliczne eventy Regionalnego Ośrodka Edukacji – Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku,
  • możliwość udziału w Platformie Artystycznej ROE, projekcie ukierunkowanym na promowanie projektów artystycznych słuchaczy Szkół Artystycznych ROE w Internecie.

   

  Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
  Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.

   

  Co po zakończeniu nauki?
  
Nasi absolwenci mogą podjąć prace m.in. w agencjach reklamowych, drukarniach lub wydawnictwach prasowych, a także rozpocząć samodzielną działalność w zawodzie grafika.

   

  [/twothirds]
  [onethird first-last]

  [pricing_table cols=”1″ style=”red”] [pricing_column title=”” currency=”” price=”Wpisowe: 0 zł” order=”first” description=”” button_title=”Pobierz podanie” button_link=”index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=324″] [pricing_features]

  • Cena: 290 zł x 12 m-cy
  • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
  • [separator]
  • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej:
  • – udział w zajęciach według grafiku,
  • – indeks,
  • – świadectwo ukończenia Studium w języku polskim i angielskim,
  • – egzaminy semestralne,
  • – egzaminy poprawkowe.
  • [separator]
  • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić:
  • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.
  • [separator]
  • [separator]

  [/pricing_features] [/pricing_column] [/pricing_table]

  [/onethird]