WARSZTATY AKTORSKIE „LABORATORIUM TEATRALNE”

  WARSZTATY AKTORSKIE „LABORATORIUM TEATRALNE”

  Cele
  •    Nauka praktycznych umiejętności z zakresu pracy aktorskiej.
  •    Wspólna analiza tekstu dramatycznego oraz budowanie na jego podstawie krótkich etiud tematycznych.

   

  Program

   

  Blok I

  1. Elementy podstawowych zadań aktorskich.

  Zakres tematyczny:
  –    Nauka podstawowego warsztatu aktorskiego: nabycie świadomości ciała, gestu i słowa.
  –    Prezentacja różnorodnych technik aktorskich.
  –    Nauka pracy z partnerem scenicznym.
  –    Ukazanie zasad poruszania się w sytuacjach scenicznych.
  –    Kształtowanie świadomości scenicznej.
  –    Ukazanie różnorodnych możliwości budowy roli: psychologicznej, antypsychologicznej, muzycznej, plastycznej.
   

  2.    Praktyczne podstawy pracy teatralnej.

  Zakres tematyczny:
  –    Ruch. Doświadczanie różnych jakości ruchu (energii, rytmu, czasu, dynamiki).
  –    Kontakt. Ćwiczenia oparte na wzajemności, pozbywanie się lęków i oporów w kontakcie z partnerem scenicznym.
  –    Koncentracja. Kształcenie umiejętności koncentracji i rozluźniania.
  –    Wyobraźnia. Rozbudzenie wyobraźni poprzez twórcze doświadczanie ciała.
  –    Słowo. Praca z muzycznością i rytmiką tekstu, budowanie krótkich etiud opartych na prozie i wierszu.
  –    Przedmiot. Nauka umiejętności pracy z rekwizytem scenicznym.
      

  Blok II
  1.Podstawy reżyserii.

  Zakres tematyczny:
  –    Reżyser a aktor. Ukazanie relacji.
  –    Nauka umiejętności analizy tekstu (dramatu, bajki, opowiadania).
  –    Nauka analizy rytmu scenicznego.

   

  Blok III

  1. Etiuda, przedstawienie

  Zakres tematyczny:
  –    Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów w formie etiudy teatralnej.
  –    Nauka umiejętności kompozycji postaci oraz etiudy scenicznej.

   

   

  Czas trwania warsztatów: 16 godzin dydaktycznych

   

   

  Koszt warsztatów: 650 zł brutto

  Cena obejmuje: zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, materiały szkoleniowe

   

  Terminy i miejsce prowadzenia warsztatów:

  04-05 sierpnia 2018: Warszawa, ul. Kawęczyńska 36

   

  Prowadzący:
  Reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne reżysera zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.