Warunki rekrutacji

  Warunki rekrutacji

  O przyjęciu do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły oraz Półrocznego Studium prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
  Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
   

   

  Rok szkolny 2020/2021

   

   

  Wymagane dokumenty do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły i Półrocznego Studium
  (poza kierunkami: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Realizacja Nagrań oraz Realizacja Nagłośnień)

  Podanie o przyjęcie do Rocznego Studium / Półrocznego Studium  
   – podanie do pobrania w wersji pdf  
   – podanie do pobrania w wersji word  
     

  Roczne Studium i Półroczne Studium: 1 zdjęcie

   
   

  Wymagane dokumenty do Szkół Policealnych (dwuletnich) 

  Podanie o przyjęcie do Dwuletniej Szkoły Policealnej  
   – podanie do pobrania w wersji pdf  
   – podanie do pobrania w wersji word  
  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
  1 zdjęcie  
  Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w Biurze Rekrutacji: *dotyczy kierunków: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Realizacja Nagrań, Realizacja Nagłośnień  

   

  Sprawdź cennik

   

  Pobierz podanie


  Zapoznaj się z FAQ